Hồ sơ dự thi Cao học các trường

1. Đại học Nha Trang. Vui lòng tải hồ sơ tại đây.

2. Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Công nghệ thông tin

- Quản trị kinh doạnh

-Lý luận và Phương pháp dạy bộ môn tiếng Anh

3. Đại học Tài chính - Marketing. Vui lòng tải hồ sơ tại đây.

4.  Đại học HUTECH. Vui lòng tải hồ sơ tại đây.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Phòng 105 Khu giảng đường, Trường Đại Học Kiên Giang
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3836567
Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn