Chức năng - nhiệm vụ

 Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHKG ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang.

1. CHỨC NĂNG

   

 2. NHIỆM VỤ


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Phòng 105 Khu giảng đường, Trường Đại Học Kiên Giang
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3836567
Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn