Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II
09:35 - 14/06/2018
Trường Đại học Đồng Tháp Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II tại Trường Đại học Kiên Giang
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học khóa 2018
15:36 | 08/11/2018
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh lớp Bồi Dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Kiên Giang
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II
09:35 | 14/06/2018
Trường Đại học Đồng Tháp Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II tại Trường Đại học Kiên Giang
Thông báo tham dự các lớp CEO, CFO, CHRO, CPO
18:53 | 15/12/2017
Nhận thấy nhu cầu trong nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh hiện nay của các quý đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng, và cả nước nói chung, Trường Đại Học Kiên Giang liên kết với Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM chiêu sinh các lớp dành cho khối điều hành doanh nghiệp: Giám Đốc Điều Hành-CEO, Giám Đốc Tài Chính-CFO, Giám Đốc Nhân Sự-CHRO, Giám Đốc Sản Xuất-CPO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Phòng 105 Khu giảng đường, Trường Đại Học Kiên Giang
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3836567
Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn