THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC
16:33 | 11/11/2019
Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-ĐHKG ngày 14/10/2019 về việc Thông báo ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019 của Trường Đại học Kiên Giang như sau:

 1/ Nội dung ôn tập:

- Chuyên đề 1: Kiến thức chung (15 tiết ~ 3 buổi ôn tập)

-  Chuyên đề 2: Tiếng Anh (30 tiết ~ 6 buổi ôn tập)

-  Chuyên đề 3: Tin học (15 tiết ~ 3 buổi ôn tập)

2/ Giảng viên ôn tập

-  Chuyên đề 1: Mời giảng trường Quản lý Cán bộ TP.HCM

- Chuyên đề 2: Khoa Ngoại ngữ (ĐHKG) phụ trách

- Chuyên đề 3: Giảng viên Khoa Thông tin – Truyền thông (ĐHKG)

3/ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/11 - 13/11/2019

4/ Thời gian tổ chức ôn tập: Từ ngày 16/11 - 25/11/2019

5/ Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực & Giới thiệu việc làm, trường Đại học Kiên Giang

Số 320A, Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 02973 83 65 67

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

 

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Phòng 105 Khu giảng đường, Trường Đại Học Kiên Giang
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3836567
Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn