Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Giới thiệu việc làm Trường Đại học Kiên Giang

Địa chỉ: 320A, Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973. 836 567

Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn

Website: dtnhanluc.vnkgu.edu.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Phòng 105 Khu giảng đường, Trường Đại Học Kiên Giang
Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3836567
Email: dtnhanluc@vnkgu.edu.vn